image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
TRƯỚC THỀM ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG THPT MƯỜNG QUẠ NHIỆM KỲ 2023 - 2028
Để hướng tới ĐH CĐ cấp trên, Công tác chuẩn bị cho ĐH Công đoàn cơ sở trường THPT Mường Quạ nhiệm kỳ 2023-2028 đã và đang diễn ra tích cực, chủ động. Với chủ đề: “Đoàn kết, Dân chủ, Đổi mới, Khát vọng, Phát triển”.

Để hướng tới ĐH CĐ cấp trên, Công tác chuẩn bị cho ĐH Công đoàn cơ sở trường THPT Mường Quạ nhiệm kỳ 2023-2028 đã và đang diễn ra tích cực, chủ động. Với chủ đề: “Đoàn kết, Dân chủ, Đổi mới, Khát vọng, Phát triển”.Công đoàn trường THPT Mường Quạ luôn quan tâm đến đời sống của CBGV, bên cạnh đó luôn xây dựng tình đoàn kết với địa phương dân bản, gắn kết với phụ huynh để nâng cao chất lượng cuộc sống cũng như học tập của mọi người.

Công đoàn nhà trường luôn đẩy mạnh các phong trào hoạt động và thường xuyên tuyên truyền đến mỗi CBGV, phụ huynh, học sinh với những nội dung bổ ích  nhằm đạt được các mục đích sau:
      - Nâng cao hiệu quả đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi của đoàn viên và người lao động, vì việc làm bền vững, đời sống ngày càng cao. Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao bản lĩnh chính trị, tinh thần yêu nước, hiểu biết pháp luật, trách nhiệm cao, chuyên môn giỏi. Hoàn thiện mô hình tổ chức, đổi mới phương thức hoạt động xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn bản lĩnh, trí tuệ, chuyên nghiệp; tập hợp, thu hút đông đảo người lao động vào tổ chức Công đoàn; xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh. Tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
        - Nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban TTND; hoạt động của UBKT Công đoàn; công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách đối với nhà giáo và người lao động.
    - Phát huy trách nhiệm việc đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CBGV-NV, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, bứt phá của nhiệm kỳ 2023 -2028 của Công đoàn.
      - Thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục nhằm xây dựng, nâng cao phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, góp phần xây dựng đội ngũ CBGV-NV toàn trường giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ và mẫu mực.
      - Vận động CBGV-NV tích cực tham gia tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua, đặc biệt tham gia tốt các cuộc thi về chuyên môn, góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của đơn vị, của ngành. Thực hiện tốt qui chế dân chủ cơ sở; tham gia tốt các phong trào; đấu tranh phòng chống tệ nạn xã hội; phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
      - Tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động Công đoàn, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa công đoàn với nhà trường; tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng; xây dựng cơ quan, trường học và xây dựng công đoàn vững mạnh.

Để chuẩn bị cho ĐH CĐ cấp cơ sở được diễn ra thành công, tốt đẹp, mỗi CBGV công đoàn trường THPT Mường Quạ đều chú tâm công tác, thi đua giảng dạy tốt, chăm lo gia đình,... bên cạnh đó công tác chuẩn bị đang diễn ra tích cực, chủ động.

Một số hình ảnh công tác chuẩn bị ĐHCĐ

Anh-tin-bai

Anh-tin-bai
Anh-tin-bai
Anh-tin-bai

 

Anh-tin-bai
BCH Công đoàn

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG THPT MƯỜNG QUẠ
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Đặng Văn Bằng - Hiệu trưởng nhà trường

Trụ sở: Xã Môn Sơn - Huyện Con Cuông- Tỉnh Nghệ An
Điện thoại: (0238)3739130 - c3muongqua@nghean.edu.vn